تبلیغات
بررسی خاندان سلطنتی پهلوی - فیلم مستند به قدرت رسیدن آدولف رضا خان با کمک انگلیسی‌ها
همه|اخبار|رضا پهلوی|فاطمه پهلوی|شمس پهلوی|اشرف پهلوی|محمدرضا پهلوی|علیرضا پهلوی (اول)|غلامرضا پهلوی|عبدالرضا پهلوی|احمدرضا پهلوی|محمودرضا پهلوی|حمیدرضا پهلوی|شهناز پهلوی|نور پهلوی|فرحناز پهلوی|رضا ربع پهلوی|علیرضا پهلوی|لیلا پهلوی|پاتریک پهلوی|فرح پهلوی|ایمان پهلوی|

خاندان پهلوی زیر ذره بین پژوهشگران جوان

فیلم مستند به قدرت رسیدن آدولف رضا خان با کمک انگلیسی‌ها

بازدید: کلیک
تاریخ: 1390/09/23 - ساعت: 16:54

به نام خداوند رحمتگر مهربان

 لعنت خدا بر رضا شاه پهلوی و خاندان پهلوی
نفرین بر کسانی که از «رضا چلغوز پهلوی
» این خوکِ زِنا‌زاده حمایت می‌کنند.
تُف بر سلطنت طلب‌های لس‌آنجلسی با آن عقاید ضدایرانی، که ایران را ویران می‌خواهند.
کودتای آمریکایی-انگلیسی ۲۸ مرداد، لکه ننگی بر پیشانی پهلوی‌ها است.

رضاخان رضاشاه

شرح چگونگی به قدرت رسیدن رضا پهلوی اول با کمک انگلیس و شخصی به نام «سید ضیاءالدین طباطبایی» که در آن زمان نخست وزیر بود و تاسیس رژیم سفّاک پهلوی/.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...