تبلیغات
بررسی خاندان سلطنتی پهلوی - عکس عبدالرضا پهلوی، شکار غیر قانونی قوچ در ایران!
همه|اخبار|رضا پهلوی|فاطمه پهلوی|شمس پهلوی|اشرف پهلوی|محمدرضا پهلوی|علیرضا پهلوی (اول)|غلامرضا پهلوی|عبدالرضا پهلوی|احمدرضا پهلوی|محمودرضا پهلوی|حمیدرضا پهلوی|شهناز پهلوی|نور پهلوی|فرحناز پهلوی|رضا ربع پهلوی|علیرضا پهلوی|لیلا پهلوی|پاتریک پهلوی|فرح پهلوی|ایمان پهلوی|

خاندان پهلوی زیر ذره بین پژوهشگران جوان

عکس عبدالرضا پهلوی، شکار غیر قانونی قوچ در ایران!

بازدید: کلیک
تاریخ: 1390/09/9 - ساعت: 16:59

به نام خداوند رحمتگر مهربان

 لعنت خدا بر رضا شاه پهلوی و خاندان پهلوی
نفرین بر کسانی که از «رضا چلغوز پهلوی
» این خوکِ زِنا‌زاده حمایت می‌کنند.
تُف بر سلطنت طلب‌های لس‌آنجلسی با آن عقاید ضدایرانی، که ایران را ویران می‌خواهند.
کودتای آمریکایی-انگلیسی ۲۸ مرداد، لکه ننگی بر پیشانی پهلوی‌ها است.

شکار حیوانات کمیاب در ایران ممنوع بوده، ولی خاندان پهلوی اجازه داشتند برای تفریح و سرگرمی حیواناتی مثل قوچ را شکار کنند.

عکس شاهزاده عبدالرضا پهلوی و کامبیز آتابای مسئول اداره شکاربانی دربار؛ شکار قوچ

از راست: «کودتاچی‌زاده عبدالرضا پهلوی» و «کامبیز آتابای» مسئول اداره شکاربانی دربار


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...