تبلیغات
بررسی خاندان سلطنتی پهلوی - مصرف مواد مخدر توسط سروناز پهلوی
همه|اخبار|رضا پهلوی|فاطمه پهلوی|شمس پهلوی|اشرف پهلوی|محمدرضا پهلوی|علیرضا پهلوی (اول)|غلامرضا پهلوی|عبدالرضا پهلوی|احمدرضا پهلوی|محمودرضا پهلوی|حمیدرضا پهلوی|شهناز پهلوی|نور پهلوی|فرحناز پهلوی|رضا ربع پهلوی|علیرضا پهلوی|لیلا پهلوی|پاتریک پهلوی|فرح پهلوی|ایمان پهلوی|

خاندان پهلوی زیر ذره بین پژوهشگران جوان

مصرف مواد مخدر توسط سروناز پهلوی

بازدید: کلیک
تاریخ: 1390/08/30 - ساعت: 01:55

به نام خداوند رحمتگر مهربان

 لعنت خدا بر رضا شاه پهلوی و خاندان پهلوی
نفرین بر کسانی که از «رضا چلغوز پهلوی
» این خوکِ زِنا‌زاده حمایت می‌کنند.
تُف بر سلطنت طلب‌های لس‌آنجلسی با آن عقاید ضدایرانی، که ایران را ویران می‌خواهند.
کودتای آمریکایی-انگلیسی ۲۸ مرداد، لکه ننگی بر پیشانی پهلوی‌ها است.

سروناز پهلوی (نوه رضا پهلوی اول، فرزند عبدالرضا پهلوی، برادرزاده محمدرضا پهلوی و دختر عموی رضا ربع پهلوی) است. لعنت خدا بر خاندان فاسد و اهریمنی پهلوی.

مصرف مواد مخدر توسط (سروناز پهلوی) نوه رضا پهلوی اول و دختر عموی رضا ربع پهلوی+سند
سند حفاظت شده ساواک، سازمان امنیت و اطلاعات کشور


«
اخیراً والاگهر سروناز دختر والاحضرت عبدالرضا پهلوی جهت آشنایی با سیستم‌های مختلف ارزیابی و تهیه برنامه‌های تلویزیون در پروژه iDi تلویزیون آموزشی مشغول به کار شده است.
نظریه شنبه: دوستی چند جانبه بین جیم کینگ و بهرام نادری و خانم فرزام و قماربازی نمودن آن‌ها و استعمال مواد مخدر همه خطراتی است که والاگهر را تهدید می‌نماید زیرا والاگهر نیز بدون توجه به دوستی بی‌شائبه خود با این عده ادامه می‌دهد و اغلب شب‌ها به بازی تخته نرد و صرف شام با خانم فرزام می‌پردازد.
نظریه سه‌شنبه: مفاد گزارش خبر صحیح به نظر می‌رسد. راسخ
۴شنبه: خبر قابل تحقیق و بررسی است.»Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...مطالب مرتبط مطالب مرتبط:
  • مصرف مواد مخدر توسط نوه رضا پهلوی اول و دختر عموی رضا ربع پهلوی
  •